Статуя Рачо Ковача

Габрово, България

Статуята на Рачо Ковача в град Габрово представлява внушителна бронзова фигура, която се издига върху канара в река Янтра. Статуята е една от "емблемите" на града и е възприемана като символ на творческия и неуморим дух на местните хора. Според една от легендите Рачо Ковача е основател на селището Габрово. Някога той се е заселил първи по тези места и е подковавал конете от керваните минаващи през планината. Постепенно около него са се заселили и занаятчии с други професии и така се е сложило началото на селището.