Национален музей на текстилната индустрия град Сливен

Сливен, България

Днес музеят разполага с постоянна експозиция, разположена на площ от 550 м2. В нея по хронологичен ред са показани ръчното и фабрично-машинното текстилни производства. Разполага с над 3 000 експоната, специализирана библиотека от около 2 000 тома