Крепост Хасара

Пазарджик, България

Останките от Късноантична и средновековна крепост Хасара са разположени 2.5км югозападно от село Цар Асен (Пазарджишко) и 3 км източно от село Сбор. Крепостта е била построена на невисоко възвишение и е имала елипсовидна форма с дължина 90 метра в посока Изток-Запад и широчина 35 метра в посока Север-Юг. Входът на крепостта е бил от изток. Северната част е била естествено защитена от високи и стръмни скали и река Луда Яна и затова там не е била изграждана крепостна стена. В наши дни от крепостта е останало само малка част от основите на крепостните стени.