Крепост Чертиград

София област, България

Крепост Чертиград се намира на 3 километра юго-източно от с. Брусен и на 3 км североизточно от с. Ямна (Етрополско), което е и най-удобният изходен пункт за крепостта. Тъй като теренът е много труден ис силно пресечен до крепостта се стига за около час и половина, следвайки маркирана еко-пътека "Пътят на Бенковски". Други села наблизо са Лопян и Черни Вит. Първоначално това е било Тракийска крепост построена в периода IV-III в. пр. Хр. и съдейки по откритите артефакти най-вероятно е била действаща до VI век. Древните строители са показали завидно умение в използването на теренните възможности като заложили основата на стената върху скалата. Крепостта се намира на 1284 м надморска височина, обграденa от всички страни със стръмни отвесни скали, високи до 100м, което я прави труднодостъпна и лесно отбраняема. Разположена е върху характерен "израстък" от вододелното било, разделящо поречията на Стара река и Черни Вит. Така крепостта е отделена от билото посредством тесен провлак, на който е била построена стена, чиито останки с височина от 2.50 м. личат и днес. Единственото достъпно място е от югозападната й страна и само там е изградена масивна крепостна стена от средни по големина ломени камъни без спойка.Според арехолозите името на крепостта идва от старобългарски и славянски и означава "крепост, която само дяволите могат да превземат". В източната част на Чертиград е открито светилище, посветено на култа към Слънцето - площадка с малка ниша в скалата, в която падат първите слънчеви лъчи. На самия връх е имало извор който в наши дни е пресъхнал.