Пещера Орлова Чука

Русе, България

Пещера Орлова чука се намира на левия бряг на река Черни Лом, близо до село Пепелина, Русенско. Тя е втората по дължина пещера в България (13 438 метра), и представлява сложен лабиринт от преплетени галерии, тунели, пропасти, големи и малки зали. Пещерата е бил открита случайно през 1941 г. Името й идва от скалните орли, които обитават гнезда в скалите близо до пещерата. В пещерата са открити скелети на два огромни пещерни мечки и предмети - останки от човешки дейности като върхове на копия, части от глинени съдове, каменни сечива, и др. Това кара учените да смятат, че част от пещерата, в близост до входа й, е била обитавана още през каменната ера. През 1963 г. Пещера Орлова чука е обявена за природна забележителност.