Женски Манастир Успение на Св. Богородица

Ямбол, България

На 1 км южно от село Кабиле се намира женският манастир с аязмо "Успение на Св. Богородица". Сегашният манастир е основан през 1928 г. около извор (аязмо), чиято вода се смята за лековита и се е използвала още от античността. Има сведения, че на това място е имало манастир от древни времена. През късната античност (IV – V век) Кабиле е бил голям религиозен и културен център. По времето на император Св. Константин Велики (IV век) на това място е възникнал голям манастир а водата от аязмото към него се е смятала за свещена. Манастирът е съществувал до падането на България под турско робство, когато е разрушен а изворът затрупан.В края на XIX век изворът е изровен, след което е загубен отново до към 20-те години на XX век. Собственикът на мястото, където се намира лечебния извор, е бил Стоян Ганев от село Кабиле. Той дарява земята си за строеж на манастир.