Крепост Ковачевско кале

Търговище, България

Ковачевско кале е късна римска крепост разположена  6 км западно от град Попово, в близост до пътя Попово - Бяла. Крепостта се намира в малка котловина, заобиколен от река Ковачевска и един от нейните притоци.