Атеренски мост

Хасково, България

Атеренският Мост е късно-средновековна конструкция над река Армира (наричана още Атеренска) в Източните Родопи, в близост до град Ивайловград. Сегашният мост е построен през XVI век, но преди това на същото място е съществувал древен римски път, водещи до "Бяло море", а по-късно свързващ укрепеният град Лютица с областта. Днес част от моста е разрушена, но в комбинация със заобикалящите го културно-исторически забележителности, все още привлича посетители и е обявен за археологически паметник на културата от местно значение.