Крепост Кастра Мартис

Видин, България

Крепостта Кастра Мартис се намира на територията на днешния град Кула. Тя е била част от римската провинция Дакия и  от лимеса (граница, състояща се от военни лагери, селища, наблюдателни кули и други съоръжения на Римската империя по река Дунав).  Крепостта е построена в началото на IV век по времето на император  Юстиниан I, по стръмния склон над дефилето на река Войнишка, където днес е центърът на град Кула. Кастра Мартис е играла много важна роля при отбраната на тези земи.Крепостта се е състояла от две части - квадрибургий и кастел. Първоначално е бил издигнат квадрибургият - към края на III - началото на IV в. Представлявал е квадратно укрепление с размери 40 на 40 м. В ъглите му са се издигали мощни кръгли кули с диаметър 12,5 м. В него е било седалището на коменданта на крепостта. Кастелът е заемал площ от 15,5 дка. и е имал форма на неправилен четириъгълник, отбраняван от 7 многоъгълни кули. По средата на централната сграда на укреплението е имало вътрешен двор с кладенец, покрит с големи квадратни тухли. Около двора са били разположени двуетажни помещения.Археологическите разкопки показват, че преди изграждането на крепостта тук е съществувало малко трако-римско селище.