Исторически музей Монтана

Монтана, България

Историческият музей в град Монтана е създаден през 1951 г. като музей на Септемврийското въстание. Той се намира в центъра града и съдържа много експонати свързани с историята на региона. Притежание на музея са редица недвижими културни паметници от периода V-VI в. пр.Хр. - XX в. сл.Хр. В експозиционната зала са показани, свидетелства за живота на човешките общности в местността. Изложени са колекция от съдове от метал и керамика, мраморна склуптора от Антична Монтана, сребърно съкровище от XIII - XIV в. и множество икони. Оригинален снимков материaл възпроизвежда образа на селището от края на XIX в. и началото на XX в.Адрес на Исторически музей Монтана: ул. "Цар Борис ІІІ" No. 2, град Монтана