Скални светилища в местност "Пармак кая"

Кърджали, България

В местността "Пармак кая" източно от село Ночево, има скални групи, по които личат различни изсичания - дело на човешка ръка. Тук има много ритуални обекти, датиращи от времената на Траките. Сред тези обекти са няколко сухи пещери ("Ташлък", "Коджа ин" и др.), около които са разположени ритуални трапецовидни скални ниши, използвани от Траките най-вероятно за полагане на глинени предмети и оброчни плочки при религиозните им ритуали.