Музей на Дунавския риболов и лодкарство град Тутракан 

Силистра, България

Етнографският музей “Дунавски риболов и лодкостроене” в град Тутракан е открит през 1974 г. и е единствен в страните по поречието на р.Дунав. Създаден е за да съхрани богатата материална и духовна култура, обществено устройство и бит на българите от крайдунавските рибарски селища