Карановската селищна могила

Сливен, България

Карановската селищна могила се намира в северозападни край на село Караново (Сливенска област). Образувана е от развалините на последователно изграждани едно над друго праисторически селища и е една от най-големите селищни могили в България.Kарановската селищна могила е обитавана през неолита, халколита и бронзовата епоха. Проучванията са установили 7 културни слоя: четирите най-долни слоя (I-IV) се отнасят към неолита, следващите (V-VI) - към халколита, а най-горният (VII) - към края на ранната бронзова епоха.В Карановската селищна могила са намерени добре запазени основи на жилища с богат домашен инвентар и оръдия на труда изработени от камък, кремък, кост, рог на елен и мед и др. От особен интерес са откритите глинени плочки със знаци (пинтадери), за които някои учени твърдят, че са най-старите известни писмени знаци в Европа.