Преображенски манастир

Велико Търново, България

Преображенският манастир се намира на около 6-7 км северно от Велико Търново, под недостъпни отвесни скали, на западния бряг на река Янтра. Той е построен в средата на VIX век по време на Втората българска държава. През годините на османското владичество манастирът е опожарен и унищожен, но е възстановен отново през първата половина на XIX-ти век (1825). Манастирът е един от най-забележителните паметници на българското Възраждане със своята архитектура и иконопис. Манастирският комплекс включва 4 църкви: - Централната Преображенска църква - започна от Димитър Софилията и завършена от майстор Колю Фичето. Иконите са рисувани от Захари Зограф и са резбовани от майстори от Тревненската художествена школа- Църквата Благовещение - построена от майстор Колю Фичето, иконите са от Станислав Доспевски, - Църква Св. Андрей - малко подземна църква построена от Димитър Софиялията, икони от Папа Витан, който е един от най-изтъкнатите представители на Тревненската школа, - Църква Възнесението на Лазар - икони от Иванчо Кънчев (Тревнвнска школа)