Музейна Експозиция "Преминаване на руските войски през 1877"

Велико Търново, България

Музейната Експозиция "Преминаване на руските войски през 1877 г." е част от експозициите на Историческия музей в Свищов. Тя се намира на 4 км. източно от града, непосредствено до римския военен лагер.Посетителите на експозицията могат да разгледат фотогрaфии, графики, картини и репродукции от руски художници, където са проследени част от военните действия на Руската войска в Руско-Турската освободителна война. Показани са подготовката и форсирането на река Дунав и последвалият поход на руските войски през българските земи. Този акт прави Свищов първият Български град освободен по време на Руско - Турската война 1877 - 1878 година.