Крепост Любнишко кале

Пазарджик, България

Крепост Любнишко кале (наричана още Любнишко градище) се намира в местността "Сухото дере", на около 9км западно от село Церово (Пазарджишко), близо до хижа Еледжик. Укреплението е било изградена на самостоятелно възвишение (наричано днес "Калето"), което е обградено от 3 страни (запад, север и изток)  от малки реки - притоци на река Тополница. Като размер е била около 200 м. x 70 м.Предполага се че това е била Римска охранителна станция на разклонение на Римския път  идващ от крепостта Траянови врата. От върха, при ясно време, има великолепна видимост и човек може да съзре с невъоръжено око дори град Пазарджик, който е на около цели 30 километра в източна посока.