Тракийско светилище Кромлех

Хасково, България

Това Тракийско светилище (кромлех) се намира на невисок хълм, 2км западно от с. Долни Главанак, на 12 км от град Маджарово. Светилището е открито през 1998 г. от д-р Георги Нехризов и запазено до днес в сравнително добро състояние.Датира от VIII - VI век преди Христа и представлява мегалитно съоръжение - примитивен каменен календар, състояща се от няколко вертикални пирамидални каменни блокове (Кромлех), образуващи кръг (не съвсем правилен) с диаметър 10 метра.  южната му част има 4 големи полегнали блока, които имат вид по-скоро на плочи, отколкото на стълбове-менхири.Вертикалните скални отломъци в кромлеха са 15 на брой и са високи до 1.5м, като не са на еднакви разстояния един от друг. На места в промеждутъците между високите менхири има ниски менхири, които се издигат на не повече от 20-30 см над земята. Мястото най-вероятно е било използвано за древни религиозни ритуали. Кромлекс-светилището е оприличаван на на Английския "Стоунхендж".