Крепост Кастра ад Монтанезиум

Монтана, България

Останките от крепостта Кастра ад Монтанезиум се намира в юго-западният край на град Монтана (Северозападна - България). Архиеологическите разкопки в региона са разкрили порта с кула, голяма кула -блестящ образец за крепостно строителство през III - IV в., казармени и други сгради, базилика и зидове от римската епоха, жилища от каменно - медната епоха в най-долните културни пластове, както и славянски жилища и светилищеПовечето от находките, които са открити тук се пазят в Историческият музей на град Монтана.