Ханкрумовски скален манастир

Шумен, България

Този скален манастир е разположен на Шуменското плато, в близост до село Хан Крум, в западния склон на Калугеровия боаз. До манастира се стига по изсечена в скалата вита стълба, която в края си преминава в коридор, водещ към помещенията.За скалният манастир до село Хан Крум е използвана естествена пещера, която е била допълнително пригодена и дообработена за нуждите на монасите. Храмът е изкусно и прецизно изсечен направо в скалата. Манастирската църква се отличава от другите скални църкви в региона с това, че има конха (от гръцки konché - полукръгла ниша, намираща се на северната и южната стена на храмoвете). Освен църквата има още едно голямо помещение, което вероятно е било използвано като спално.Манастирът до село Хан Крум е сред най-добре запазените скални манастири в България.