Пещера Топчика

Пловдив, България

Пещера Топчика се намира се намира юго-западно от село Добростан, в местността Сушица и обхваща площ от 2 ха. Пещерата е с обща дължина 727 метра и денивилация 61 метра.Пещера Топчика е била обитавана още от първобитните хора през старожелязната епоха. От този период са открити рисунки и гравюри на животни (кон, елен, козел), останки от животни (кътен зъб на пещерна мечка, кучешки зъб, шийни и опашни прешлени от гръбначен стълб, челюсти на преживни животни и др.) и керамика (фрагменти от малки и средни по големина глинени съдове).През 1970 г. пещера Топчика е обявена за природна забележителност.