Къща-музей Лафчиевата къща

Габрово, България

Лафчиевата къща се намира в гр. Дряново. Това е един уникален архитектурен комплекс и единствената запазена триетажна жилищна сграда от епохата на Възраждането в България. Сградата е построена около 1840 г. от Колю Гаидарджията (местен майстор) и е известна с факта, че за цялата конструкция не е използван нито един пирон или метлана скоба. В къщата е изложена експозиция на Дряновския Исторически музей - "Градски бит от края на XIX век и началото на ХХ век."