Градешки манастир "Св. Йоан Предчета"

Враца, България

Градешки манастир "Св. Йоан Предчета" се намира на километър и половина северо-западно от село Градешница. Предполага се, че манастирът е възникнал покрай късноримската и раннобългарската крепост в местността "Калето" (съществувала до началото на ХІ в. преди поробването на България от Византия) и със средновековното селище "Селището" (съществувало и по времето на Втората българска държава ХІІ – ХІV в.). Предполага се, че манастирът е изграден върху основите на стар средновековен храм, за което говорят вградените каменни късове.Днешният манастирски комплекс се състои от две части - вътрешен манастирски двор и стопански двор. Комплексът е изцяло заградени от високи до 2 метра каменни зидове в които има 4 големи и 2 малки порти. Жилищните постройки се намират в югозападната част (към реката) и  югоизточната (към пътя), и свързани в ъгъла на втория етаж с малък параклис.Манастирската църква е построена 1861 година и е еднокорабна, масивно застроена с дялан камък сграда с абсида, прилепена към корпуса. До олтара се намира дърворезбован иконостас с икони на Иисус Христос, Св. Богородица с младенеца, Св. Пророк предтеча и кръстител Господен Йоан, Св. Първомъченик и архидякон Стефан. В основата на иконостаса има дърворезби с животински и растителни мотиви.В наше време Градешкия манастир е функциониращ, но без монаси.

Близки места

Войнишки паметник