Средновековна крепост "Стрелчанско кале"

Пазарджик, България

Регионът на Стрелча и Южна Тракия са включени в пределите на Първата българска държава през IX век. От тогава датира и крепостта Стрелчанско кале. Тя е разположена 2.5 км южно от град Стрелча, на десния бряг на река Стрелчанска Луда Яна, в местността Галата. В продължение на векове в подножието ѝ е процъфтявал град наречен Стрельч или Стрелец–град, откъдето идва и името на съвременния град Стрелча.Крепостта е притежавала впечетляващи защитни стени, достигащи до 8 метра. В центъра на цитаделата се е намирала църква, която все още не е проучена в детайли. В наши дни крепостта е частично разрушена, но се виждат и доста добре запазени части от жилищните помещения, църквата и част от стените.Крепостта е просъществува до XIV век. Има легенди, според които по време на Априлското въстание 1876 година е имало идея крепостта да бъде използвана като убежище на населението.