Тракийска гробница Сарафова могила

Стара Загора, България

Сарафова могила се намира до село Крън, на около 5 км северно от Казанлък, на 1км вдясно от първокласния път Стара Загора - Казанлък - Шипка - Габрово. Могилата е разкопана през септември 1995. Откритият подмогилен храм е датиран към IV–II в. пр.Хр. Некрополния комплекс се състои от коридор, изграден от добре обработени каменни блокове, и две правоъгълни помещения иззидани от отлично изработени и тухли (това е една от двете съхранени в България антични некрополи, изградени от тухли). Стените на помещенията са покрити с щукатура и хоризонтални пояси в бяло, черно, червено, оранжево, жълто.Гробницата е била ограбена още в древността. При направените проучвания са открити останки от конски скелет (в коридора на комплекса), дребни предмети от злато и сребро, позлатени глинени украси и амулети.