Крепост "Асара" до рудник Звездел

Кърджали, България

Асара е средновековна крепост в района на рудник Звездел, южно от едноименното село Звездел. Крепоста е изградена през ХI-XII век и е служила за охрана на рудника, в който се е добивало злато и сребро.  Укреплението е разположено на доминираща над региона височина - връх Асара. Имало е две четириъгълни кули а почти всичките му стени са били дървени, което е рядко срещано по Българските земи. Двете кули са били свързани чрез проход, изсечен в скалите. Източната кула е охранявала портата. Тя е имала водохранилище (цистерна), чието дъно е било полегато (за утаяване) и измазано с розов хоросан, а водата е била пречиствана с пясък. В една от кулите са открити останки от жилищни помещения и параклис.Най-ценната находка от извършените археологически изследвания на обекта са откритите (в параклиса) уникални медальони - част от икона, украсена със златен обков.