Природонаучен музей

Видин, България

Природонаучния музей в Белоградчик е разположен в парковата част на града. Това е единственият природонаучен музей в Северозападна България. Експозицията му съдържа 520, а общият му фонд е 3000 експоната от флората и фауната в този край на България. В музея са изложени фотографии, макети и фигури на животни, а има и библиотека, в която могат да бъдат открити специализирани документи, данни от проучвания, и др.Част от най-интересните образци от фаунта, които могат да се видят в музея, са скален орел, синя гарга, лешояд, забулена сова, черен щъркел, сокол, дива свиня, сънливец, сърна, елен, видра, златка, лисица, вълк, сухоземнa костенуркa и др. а от флората - орхидеи, червеникав дебелец (Sempervivum erythraeum), пурпурна метличина, стефчовата тлъстига (Sedum stefco), Томасиниев минзухар, Сръбска рамонда, Български ерантис и др.