Светилище Камен рид

Разград, България

Светилището Камен рид се намира на високо и скалисто плато, на 10 км от град Исперих, в рамките на Историко-Арехологически резерват Сборяново През целият си период, през който регионът е бил обитаван и за който днес има данни, мястото се е смятало за свещено и тук са се изграждали религиозни обекти. През VI в. пр. Хр. в дълбоката долина в подножието на Камен рид, до непресъхващия извор в централната зона на резервата Сборяново е имало светилище на подземните божества, водата и здравето. Това светилище е просъществувало до римската епоха. Част от него (скалата-жертвеник с издълбани по нея улеи) се намира до входа на вътрешния двор на днешното Демир баба теке (тюрбе). В северната и южна стена на тюрбето има огромни скални късове - останки от гетско светилище. По-късно на същото място е изграден Християнски параклис, а в началото на XVII век - тюрбето - гробница на алианския светец Демир баба.Светилището Камен Рид е най-старото тракийско светилище оркрито на територията на археологическия резерват. Датирано е към ранната желязна епоха (I в. пр.Хр.) и се смята, че е просъществувало 700 години - до началото на елинистическата епоха. Обектът заема площ от 48 декара и е оградено с каменни стени, високи 1 метър, като липсват други отбранителни съоръжения. На територията му са открити две съоръжения във формата на окръжности. И двете са изградени от камъни и имат по един вход. В центъра на едното има каменен олтар а на другото се издига вековно дърво.При археологически разкопки на територията на обекта са открити много глинени съдове, предмети, амулети и антропоморфни фигури от глина. Те са се хвърляли като дарове за боговете в ритуални ями. В ямите са открити и останки от човешки череп и скелет, навеждащи на мисълта, че тук са се извършвали и човешки жертво-приношения.