Крепост Петрич кале

Варна, България

Крепост "Петрич кале" (или "Петрича") е била важна крепост в отбранителната система на средновековната българска държава. Намира се на 4 км. северно от село Аврен и на километър източно от гара Разделна, по ж.п. линията Варна - София. Крепостта датира от V-ти век но за известен период е била разрушена и изградена отново през XI-XII век. Освен с Българската, "Петрич кале" е свързана още с чешката, полската и унгарската история. По време на последния кръстоносния поход на обединените християнски армии, под предводителството на полско-унгарския крал Владислав III Ягело, Варненчик, на 7 ноември 1444 г. крепостта е превзета и разрушена. Мястото е привлекателно за туризъм и наблизо има построена туристическа хижа. Скалите около крепостта предлагат отлични условия за алпинизъм.