Кипилово кале

Сливен, България

Крепост Кипилово кале се намира на вр. Хисарлъка, южно от село Кипилово. В наши дни около крепостта е обрасла букова гора, което прави откриването й по трудно за посетителите.Предполага се, че крепостта е строена в края на VІ в. от римляните и съществувала до края на Втората българска държава. Запазени са голяма част от крепостните стени с дебелина 2,5 метра и на места достигащи височина 8-10 метра. Добре съхранени са също така и 3 от входовете на крепостта.В източната част на укреплението е имало кладенец, който е снабдявал крепостта с прясна вода.