Крепостта на духовете

Търговище, България

Руините на "Крепча кале" (известна още като "Крепоста на духовете" или "Джин кале") се намират 2,6 километра юго-западно от село Крепча. Крепостта е разположена на скала на възвишението Кале баир, над десния бряг на река Калакоч дере, до мястото където в нея се влива притокът й Баш бунар дере.Това е късноантична крепост. Тя е имала неправилна форма, издължена в посока югоизток-северозапад. Крепостните стени са били масивни, изградени от ломени камъни и хоросан, смесен със счукана тухла. От запад крепостта е била естетствено защитена от стръмен скалист склон. Входът на крепостта е бил от източната страна и е бил охраняван от кула и ров, широк около 10 метра. На южната стена също е имало охранителни кули и вероятна втора порта.Крепостта е преживяла много иманярски нашествия, чиито изкопи са разпръснати навсякъде в региона - във и извън крепостта, като на места дори разкриват малки части от зидове на сгради и крепостни стени. Почти в централната част на крепостта има голям насип, образуван от руините на много голяма срутена сграда. Сгради е имало и на западния склон, извън крепостните стени.Покрай крепостта са минавали 2 пътя (от изток и от запад), които са го свързвали с други крепости в региона като крепостта Червен и "Голямото Крепчанско кале".През 1969г. крепостта Крепча кале е обявена за паметник на културата.