Мемориален комплекс Петрова Нива

Бургас, България

Местността Петрова Нива се намира северно от село Стоилово (общ.Малко търново). Известна е с факта, че през 1903 година тук се провежда събрание на ВМРО, на което се взема решението за Преображенското възстание. Възстанието е планирано да избухне съвместно с Илинденското възстание в Македонския край и цели присъединяването на Одринска Тракия, Беломорска Тракия и Странджа към България. Възстанието не успява но остава връхна точка в национално-освободителната борба на македонските и тракийски българи.В чест на героите от възстанието, в края на 50-те години на XX век е издигант паметник и музей, в който са изложени експонати, списъци, документи, снимки и старинни оръжия свързани със възстанието. В чест на 100 годишнината на събитието е построена и църква, носеща името Света Петка.Мемориалният комплекс в местността "Петрова нива" е включен в списъка със Стоте Нациопнални Туристически обекта на България.