Католически църковен храм "Успение Богородично"

Хасково, България

Църквата "Успение Богородично" в село Покрован е построена през 1820 г. като катедрална епископска църква. Това е най-внушителната религиозна сграда в общината. Представлява трикорабна едноабсидна базилика с великолепен интериор и богата декоративна украса.Висока художествена стойност имат плоскостно резбованият таблен иконостас с 52 икони (царските икони са от периода 1872/76 г.), майсторски изработените владишки трон и амвон със 7 иконни пана и изящни гипсови пластики, пищните капители на колоните, свързани чрез красиво изписани възрожденски арки. Подът и фундаментите на колоните са мраморни придавайки допълнителна величественост на храма. Стенописната украса е сравнително оскъдна и заема само централния свод.Църквата "Успение Богородично" в Покрован е обявена за архитектурен паметник на културата с местно значение.