Национален музей на образованието

Габрово, България

Националният музей на образованието се намира в град Габрово, в сградата на Априловската гимназия (построена през 1873 г.). Музеят е създаден през 1974 г. и има за цел да съхранява историята на българското образование и да показва развитието му до наши дни. Музейните фонд включва над 6000 експоната, като част от тях са изложени в пет зали с обща изложбена площ от около 440м2.В първата зала са изложени материали свързани с българското образование от създаването на писмеността в страната (около IX век), през периода на разцвета на Българската държава и след това през вековете на османското владичество, когато настъпва временен упадък, до периода на Възраждането (началото на XIX век).Втората зала проследява развитието на българското образование през годините на Възраждането до Освобождението от турско робство (1878 г.)В другите две зали са изложени експонати и документи, свързани с българското училище от периода след Освобождението до края на XX век. В последната зала е направена възстановка на класна стая от взаимно училище. Сред най-ценните експонати в музея са: оригинали на документи от IX век, създадени в старите столици Плиска и Преслав, издания на "Рибния буквар", колекция български учебници от Възраждането до наши дни, уреди и апарати по физика от края на XIX век и др.Към музея има още специализирана педагогическа библиотека с над 30000 тома, фотолаборатория, аудиовизуално студио, зала за временни изложби, видеозала.Адрес на Mузей на на образованието: ул."Априловска" 15, Габрово