Тракийски Некропол Хелвеция

Стара Загора, България

Тракийският Некропол Хелвеция се намира югоизточно от град Шипка, в местността известна под името "Долината на Тракийските царе". Комплексът е разкрит през 1996 година от археолога Георги Китов при проучвания, спонсорирани от Швейцарската фондация Хелвеция. При тези разкопки са открити и други две тракийски гробници - Гробницата от могилата на Грифоните и Гробницата Шушманец.Гробница Хелвеция (кръстена е така в чест на фондацията - спонсор на проучването) се намира в могила между другите две гробници (по близо до гробница Грифоните) и представлява подмогилен храм от V–IV в. пр.Хр. Подът и стените й са измазани с дебел слой штукатура (варено мляко с мраморен прах). Изградена е от големи каменни блокове, захванати с железни скоби. Състои се от дълъг коридор, правоъгълно преддверие и гробна камера, в която са разположени ритуално легло и каменни пейки. Преддверието и камерата са покрити с двускатен покрив, измазани са с фина варова мазилка, декоративно набраздена на правоъгълни полета, имитиращи мраморни блокове. Пред входа на гробницата са запазени двата улея за жертвопринушения. Открити са скелети на два коня, бронзова апликация и други незначителни материали, сега в Националния Исторически Музей в София.