Габровски-Соколски манастир "Успение Богородично"

Габрово, България

Габровско-Соколският манастир се намира на около 12 километра южно от град Габрово и 4 километра юго-западно от Етнографски комплекс Етъра. Манастирът е основан в началото на 1833 година от Йосиф Соколски (Архимандрит Йосиф), който пристига в родния си край от Троянския манастир придружен от йеромонах Агапий. На каменната тераса пред близката пещера те построяват малка дървена църква. На нейно място през 1834 година, със средства и помощ на жителите от близките села Етъра и Нова махала, е изграден сегашния храм - един забележителен паметник на българската архитектура от периода на Възраждането.В средата на големия манастирски двор, пълен с цветя и зеленина, има белокаменна чешма със седем чучура, построена през 1868 г. от известния български строител - майстор Колю Фичето.Към манастира е изграден музей, където е изложена експозиция с реликви от борбата за освобождение.В наши дни Габровски-Соколският манастир е действащ смесен манастир на Българската православна църква и от 1973 година е обявен за историческа местност.