Етнографски музей

Ямбол, България

Етнографският музей в град Елхово е създаден през 1966г. като наследник на съществуващата от 1958г. музейна сбирка. Целта на музея е да изучава, събира, съхранява и популяризира разнообразното етнографско наследство на Елховския регион и на целия край около планините Странджа и Сакар. Музеят се помещава в две двуетажни постройки в центъра на града, строени през 1933 г., които през 60-те години са обединени в една сграда. Във фонда на музея се съхраняват близо 22 000 експоната, от които 13 800 съставляват основния музеен фонд. Етнографската музейна експозиция е открита през 1971г. и е много интересна. Разположена е на площ от 244 м2 в 4 зали:- Зала 1: изложени са експонати свързани с основните поминъци на населението в края на XIX и началото на XX век - земеделие, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство, лов и риболов, медникарство и терзийство;- Зала 2: показани са интериорни модели на традиционни за Елховския край жилищни помещения от края на XIX и началото на XX век;- Зала 3: представени са експонати свързани с традиционното облекло на населението от югоизточния край на българските земи от края на XIX век - детско, мъжко и женско, всекидневно и празнично, включително и облекло на българите-преселници от Одринска и Беломорска Тракия - Гюмюрджинско, Узункюприйско, Дедеагачко;- Зала 4: тук са показани традиционните празници и обичаи от региона - като сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване и др.Експозицията завършва с образци на дърворезбеното и иконописното изкуство от XIX век, дело на самобитни местни майстори.От 2003 г. Етнографски музей Елхово е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта на България.