Пещера Козарника

Видин, България

Пещера Козарника се намира в карстов район, на 6 км от гр. Белоградчик, в посока жп гара Орешец. Входът й е отворен от юг и се намира на 85 м над долината. Пещерата е дълга 210 метра и е добре проученa в последните години. Там са разкрити 21 геоложки слоеве. Най-голямо значение имат най-долните пластове, които датират от преди 1,4 милиона години. В тях е открит зъб на представител на рода Homo (най-вероятно Homo erectus).Открити са също и кости, датирани от преди 1,2-1,4 милиона години, по които има нанесени поредици от резки. Според археолозите, извършващи разкопките, те са направени умишлено, а не са случаен резултат от обработката на месото на животното. Пътят до пещера Козарника е асфалтиран, с изключение на последните 100 метра.