Крепост Асара

Стара Загора, България

Крепостта Асара е ранно-византийска крепост, разположена северно от град Николаево, на хълм със същото име (Асара). Крепостта  е била със отлично стратегическо разположение, като от нея е имало отлична видимост във всички посоки. Основната й задача е била да охранява прохода "Хаинбоаз".Крепостта е с три реда крепостни стени, като единствената друга крепост в България с три реда стени е "Царевец". Стенита са строени през късноантичната епоха (V-VІ век) чрез градеж "опус имплектум", с лицеви варовикови и пясъчни блокчета и с керамични елементи в хоросановата спойка. До крепостта се намира пещерата "Царска дупка", която в миналото е служела за таен изход от крепостта. През нея се е стигало до река "Радова". В областта между хълма Асара и  реката някога е имало ранновизантийско селище. При извършваните археологически разкопки в региона са открити следи от каменни сгради, средновековни оръжия, съдове и украшения и керамични елементи от различни епохи - от ХІІ-ІХ век пр.Хр. ( ранножелязната епоха), от ІІ-ІV век, от V-VІ век, ХІ-ХІІ век и ХІІІ-ХІV век. На източния склон на хълма "Асара" са открити и основите на църква.