Скален манастир Свети Георги

Варна, България

Скален манастир (по-скоро църква-гробница) "Св.Георги" се намира югоизточно от село Петров дол. Манастирът е доста по-малък от близкия скален манастир в местността Градището. Има предполежения че Св.Георги е църква-гробница, която е обслужвала именно този по-голям манастир. Днес от гробницата са се запазили само 2 ниши издълбани в стените и две гробни камери, изсечени в скалата на пода.В скалата до манастира има издълбани скални ниши, което предполага че мястото е било използвано още в древни времена като светилище и за религизни ритуали.Името Свети Георги идва от надпис на гръцки език, който е най-вероятно от XVIII-XIX век и където е упоменато името на светеца.