Скален манастир в местност Шашкъните

Варна, България

Този скален манастир се намира в местност "Шашкъните", на около километър северо-източно от град Провадия - над градския квартал Север. До обекта има изграден еко-маршрут, който преминава и през другата голяма забележителност на Провадия - крепостта Овеч. Манастирът се състои от десет килии, изсечени на височина от около 30 метра в скалния масив, като част от тях са самостоятелни а други групирани. Първата група се състои от три килии, следват две самостоятелни помещения и втора група, образувана от пет килии. Килиите от втората група са свързани помежду си чрез малки проходи, като три от тях са на едно ниво, а четвъртата и петата са разположени по-високо в скалата. Петата килия от тази група представлява малка гробница с каменен гроб и изсечен на стената кръст.Манастирът е бил обитаван през XII-XIII век и тогава е бил трудно достъпен. В наши дни него е било изградено мостово съоръжение, отвеждащо до килиите. Скалният манастир в местност Шашкъните е обявен за паметник на културата.