Тракийска крепост и светилище в местност

Кърджали, България

В местността "Асар кая" ("Буюк тепе"), на около 1.6 километра южно от село Женда, се намират останки от Тракийска крепост и светилище. Крепостта е била разположена на висока скална тераса, изградена от струпани камъни без хоросан. Укреплението е било естествено защитено с отвесни скали, като от най-достъпната си част (югозапад) е било защитено с каменна стена.Върху скалата, на която е била крепостта са открити изсичания като трапецовидни ниши, улеи, жлебове, полукръгове и др. Под крепостта има голяма канара с формата на огромна гъба, върху която също има множество тракийски ниши с различна ориентировка.От мястото се открива изключителна гледка към региона.