Пещера Лепеница

Пазарджик, България

Пещера Лепеница (община Ракитово) е разположен на левия бряг на река Лепеница, в подножието на вр. Сюткя в Родопите, на около 13 км южно от гр. Велинград и на 10 км югозападно от град Ракитово (край село Боровица, община Белоградчик има друга пещера "Лепенешки печ", която също е известна като "Лепеница"). Пещерата е дълга 1525м (от тях проучени и картирани 1356м) и има три етажа. Първият (най-ниският) етаж е с дължина 273 метра и през него минава подземна река, която тече със скорост 1,6 км/час. На вторият етаж има езера - две, когато времето е сухо и четири, когато вали. Третият етаж е напълно сух. Входът на пещерата е тесен вход и висок около метър. Прокаран е от пещерното дружество в Ракитово като втори вход за пещерата, тъй като естественият е затънал във вода. След входа има няколко зали. Подът на първата зала е покрт с едри люспи, които приличат на мидени черупки и когато пещерата е осветена те пречупват светлината в различни цветове. Другите зали са зала на кратерите, зала на бисерите, големия и малкия храм. В пещера Лепеница са открити седем бисера (едни от най-редките природни образувания), които са изложени в Националния музей по естествена история в София. Броят на животинските видове обитаващи пещерата е около  20, като сред тях са осем вида прилепи.Октомври 1962г пещерата е обявена за природна забележителност.