Църква Св.Димитър Солунски

Велико Търново, България

Църквата Св.Димитър Солунски е средновековна българска православна църква в град Велико Търново. Тя е разположен в североизточната част на града (кв.Асенов), в  подножието на хълмовете Царевец и Трапезица, на десния бряг на река Янтра. В миналото църквата е била част от голям манастир. Църквата е била разрушaвана на няколко пъти (през XIII век, в XIX век), но е била възстановявана отново. Последната реконструкция е от 1977-1985, като са спазени каноните от други добре запазени български църкви от същия период.