Пещера Ухловица

Смолян, България

Пещера Ухловица се намира в Родопите, на 3км от село Могилица, в района на Сините Басейни. Той е един от най-старите пещери в региона и има много красиви "дендрит" формация, която приличат на морски корали. Пещерата е около 460 м, 330 km, от които са добре проучени и разработени. Тя се намира на 1040 метра над морското равнище. Средната температура е около 10-11 ° C.