Крепост Камъка

Враца, България

Крепостта "Камъка" се намира на около 1 км западно от град Оряхово. Разположена е на висок хълм, даваща перфектна видимост (с киломтери) над околността. Крепостта е строена през IX век и е била важен крайграничен пост - част от отбранителната система по северната граница на българската държава. От тук е минавал важният римски път от Белград за Константинопол "Via Singiduno usque ad Constantinopolim per ripam Danubii". Покрай тази крепост са минали и войските от кръстоносни похода на унгарските крале Сигизмунд (1396 г.) и Владислав Ягело (1444 г.).Крепостта до Оряхово е била сравнително малка и с неправилна форма. Строежът е бил много здрав и изграден типично по старобългарски от ломени камъни, споени с бял хоросан и мрежа от дървени греди за изравняване на зидарията. В наши дни сравнително добре запазена е 9-метровата ъглова стражева кула. Крепост "Камъка" е била окончателно разрушена през XVI век.

Близки места

Крепост Августа