Късноантичен град Дионисополис

Добрич, България

Дионисополис e бил ранновизантийски град, съществувал на територията на днешния град Балчик. Името Dioniysopolis означава "градът на бог Дионис" (богът на виното). Останки от античния град могат да се видят в днешния квартал Хоризонт на гр.Балчик. Селище на това място е бил основано още през V век пр.н.е. под името Кмуни или Кроунои (гр.Κρουνοι) от гръцки заселници, почти по същото време с основаването на Истрос (Силистра), Томис (Констанца), Калатис (Мангалия), Аполония (Созопол), Одесос (Варна), Месембрия (Несебър) и др.В началото на III в. пр.Хр. градът е относително независим и е включен в системата на укрепленията, построени от Диадохите. След разделянето на Римската империя Дионисополис попада в рамките на Византия. През VI век градът е разрушен от земетресение и населението се премества в рамките на ново укрепление, чиито строеж е започнал още в края на V и началото на VI век.По-късно (през VII век) градът преминава под владение на прабългари и славяни и е преименуван на Карвуна, а след това на Балик (по името на болярина Балик, който е управлявал своите владения от тук).Едно от най-големите разкрития от древния Дионисополис е храмът на богинята-майка Кибеле. Много от откритите артефакти могат да се видят в Историческия музей на Балчик. От 1994 година обектът е със статут на културна ценност с национално значение.