Тракийско светилище

Кърджали, България

Това Тракийско светилище се намира в местността "Орлови скали" (Картал кая), на около 4км южно от град Ардино. Култовият комплекс датира от VI-IV век пр. Хр. и се е използвал за ритуали и погребения. Представлява голяма скала, в която са изсечени около 90 трапецовидни ниши, в които са се полагали глинени съдове и плочки, свързани с култа към починалите. Под скалите има следи от уреди, жертвеници и други древни съоръжения.