Исторически музей Ямбол

Ямбол, България

Историческият музей в Ямбол се явява наследник на създаваните през годините музейни сбирки в града. Първата сбирка датира още от 1886г. и е разкрита в трикласното мъжко училище в града. Музеят е открит официално на 2.VІ.1953 г. като "Музей на революционното движение".В наши дни историческият музей в Ямбол притежава над 90 000 експоната свързани с региона на Ямбол и разпределени в отдели: "Археология" (фондове "Праистория", "Античност", "Средновековие" и "Нумизматика"), "Българските земи ХV-ХІХ в." (фондове "Възраждане" и "Етнография"), "Нова и най-нова история".Ямболският исторически музей е включен в списъка със 100-те Национални туристически обекта на България.Адрес на Исторически музей Ямбол: ул. "Бяло море" 2 , Ямбол