Музей на мозайките

Варна, България

Музеят на мозайките е една от основните забележителности в град Девня. Това е уникален за България музей, в който са изложени римски и ранновизантийски мозайки от античното селище Марцианопол. Музеят е построен върху част от античните основи на сградата с мозайки, датираща от края на III - началото на IV век (времето на Константин I Велики) и просъществувала до началото на VII век. В залите на музея е представен и разнообразен материал, свързан с архитектурата на сградата и бита на нейните обитатели.Музеят съдържа едни от най-добрите образци на римското мозаечно изкуство открити в България.Акценти: - Мозайка "Горгона Медуза" - размери 8,00 x 8,00 м, изобразен е щита на богиня Атина Палада, украсен в средата с отрязаната глава на Горгона Медуза;- Мозайка "Сатир (Зевс) и Антиопа" - размери 4,40 х 5,60 м, представя една от многобройните любовни авантюри на върховния страрогръцки бог Зевс. Една от малкото и най-хубавата антична мозайка с този сюжет и единствената с (гръцки) надпис – ΣΑΤΥΡΟΣ / ΑΝΤΙΟΠΗ;- Мозайка "Отвличането на Ганимед" - размери 13,40 х 5,60 м, представя старогръцката легенда за отвличането на Ганимед;- Мозайка "Сезони" - размери 8,60 х 7,80 м. На тази мозайка, в правоъгълна рамка от геометрични орнаменти, е вписана кръгла емблема (вероятно с фигурален характер), заобиколена от сложно преплитащи се геометрични орнаменти. В незапълнените пространства са изобразени петел, който кълве грозд, птици и чифт римски сандали;- Мозайка "Панонски волути" - състои се от повтарящи се геометрични мотиви в четири цвятаМузеят на мозайките в Девня е включен в списъка със 100 национални туристически обекти в България.Адрес на музея на мозайките: бул."Съединение" No 73, град Девня