Тракийският култов комплекс, Четиньовата могила

Пловдив, България

Тракийският култов комплекс в "Четиньовата могила" край село Старосел е открит и изследван от Георги Китов (1943-2008) през 2000-та година. Това е най-големият открит досега тракийски царски комплекс с мавзолей. Комплексът датира от V - IV век пр.н.е.Гробницата-хероон e с внушителната ограда (крепида) от каменни блокове, парадно стълбище с коридор и култова площадка. Входът е очертан от плочи с пластична и цветна украса. Вътрешното помещение представлява огромна кръгла куполна камера с диаметр 4,80 м, с полуколони и цветни орнаменти. Тук са се изпълнявали тайни орфически ритуали имащи за цел да усъвършенстват и извисят Тракийския цар-жрец до антроподемон (от гръцки -  άνθρωπος (човек) и δαίμων (бог) - състояние между човешката и божествената същност).От северната страна на храма се намира вкопана елипсовидна скална вана за производство и съхранение на вино. При разкопките вътре са намерени съдове за пиене на вино и цедилки.На 30 м. южно от куполната сграда, е открит "кенотаф" - празен гроб, а около него в три отделни ями - останки от човешко тяло и богати дарове – златен пръстен, съдове, конски амуниции, въоръжение.В подножието на комплекса се намира гробищна могила (наречена "Могила Хоризонт"). Тук е открита единствената гробница-хероон в Тракия, притежаваща колони (общо 10 - 6 лицеви и по 2 странични). Колоните са с капител в ранен дорийски стил. В тази гробница е бил погребан представител на тракийската аристокрация, за което свидетелстват намерените сребърни и златни предмети (пластинки от златната ризница, 12 бронзови върха за стрели, сребърни халки, късове от керамични съдове и др).Комплексът при село Старосел е включен в списъка със Стоте национални туристически обекта на България.